KRONIKA WYDARZEŃ 2011/2012

10.10.2011      Udział uczniów klasy 2c SSP w spotkaniu z pani± Katarzyn± Kotowsk± autork± „Jeża”, który w 1999 otrzymał tytuł Ksi±żki Roku, a 2002 wpisany został na Listę Honorow± IBBY zwan± List± im. H. Ch. Andersena, zorganizowanym przez MBP Tychy w Ramach X Tyskich Dni Literatury.

                     

12.10.2011      Udział uczniów klasy IIIC SG w spotkaniu z pani± Beat± Ostrowick± autorka ksi±żek dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez MBP Tychy w ramach X Tyskich Dni Literatury. (25kB)

13.10.2011      CPCD - Dzień nauczyciela dla uczniów klas 2 SSP zwi±zany z wystawa prac plastycznych przedstawiaj±cych nauczycieli ucz±cych w klasach 2, omówienie gazetki bibliotecznej "Kleksik" - informacje na temat wychowawców zamieszczone w gazetce na podstawie wcze¶niej przeprowadzonej w¶ród uczniów ankiety, czytanie uczniom rozdziału "Belferki" dotycz±cego dnia nauczyciela ksi±żki G. Kasdepke pt. "Słodki rok Kuby i Buby".
(25kB)(23kB)
(23kB)(25kB)

18.10.2011      CPCD - Szkolny Konkurs Recytatorski "Wiersze Doroty Gellner" dla klas 4-6 zorganizowany przez bibliotekę szkoln± - eliminacje do konkursu międzyszkolnego.
I miejsce - Aleksandra Podwika 6c, Karolina Le¶nik 6d
II miejsce - Sylwia Złotecka 6d
III miejsce - Aleksandra Bulska 6a
wyróżnienia - Oliwia Froń 6d, Rafał Sikora 6c
(16kB)(16kB)
(16kB)(19kB)

 

20.10.2011      CPCD - Pierwsze spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie” w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Dla uczniów klas pierwszych SSP opowiadania z ksi±żki Sabine Kalwitzki „Na pewno ci się uda!” czytał Tomasz Bzdura – koszykarz GKS Tychy,.

 www.zsstychy.pl

zsstychy.pl

zsstychy.pl

 

 25.10.2011     Konferencja nauczycieli bibliotekarzy pod nazw± „Porozmawiajmy o czytelnictwie” zorganizowana przez zarz±d Oddziału ZNP w Tychach, Sekcję Bibliotekarsk± ZNP, Zespół Szkół nr 2 w Tychach. Wykłady przedstawili: Marek S. Szczepański: Chudy koń i czytelnictwo, Bożena Kozieńska: Ankietowe badania czytelnictwa Tychy 2011, Karina Mucha, Dariusz Stroczyk: Wychowanie do warto¶ci - warto¶ć czytania, Maria Jonak: Metody pracy z uczniem w bibliotekach szkolnych. Bibliotekarze przygotowali również stoiska prezentuj±ce pracę swoich bibliotek.

 zsstychy.pl

1

 

27.10.2011      CPCD - Cykl „Spotkanie z poezj± i muzyk±”; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Wiersze Doroty Gellner” dla klas 4-6 zorganizowany przez bibliotekę ZSS

I miejsce Magdalena Żłobi¶ka SP 7 w Tychach,

II miejsce Łukasz Brzezina SP 1 w Tychach,

III  miejsce Weronika Juszczyk SP 35 i Natalia Marczuk SP 5 w Tychach,

wyróżnienie Szymon Zubelewicz SP 1, Jakub Żółtaszek SP 18 i Zuzanna Ratajczyk SP 5 w Tychach.ulliihhhh

 

28.10.2011      CPCD - Urodziny ksi±żkowego misia – jak co roku spotkania czytelnicze w bibliotece szkolnej dla uczniów klas 1 SSP (3 spotkania). W tym roku uczniowie wysłuchali opowiadania „Nie bój się misiu” tłumaczonego na język polski przez Agnieszkę Fr±czek. Pierwszaki narysowały piękne portrety misiów, które były ozdob± naszych spotkań. Było również wiele zabaw z przyniesionymi przez dzieci

                  misiami.

www.zsstychy.plmisiami.zsstychy.plmis

 

 

 

04.11.2011  Uroczyste rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego  „Wiersze Doroty Gellner”.

I miejsce – Aleksandra Podwika 6a, Oliwia Sieja 4c,

II miejsce – Agata Kiszczak 6a, Edyta Kordek 6c,

III miejsce – Paulina Romańczuk 6c, Julia Wysocka 5b,

wyróżnienia -  Natalia Kopydłowska 6c, Robert Andraka 6c, Aleksandra Bulska 6a, Wiktoria Garcorz 4d, Julia Spyra 4c, Maja Chwałek 4a

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

04.11.2011 – 25.11.2011  Pokonkursowa wystaw prac plastycznych – „Wiersze Doroty Gellner” w bibliotece szkolnej.

 www.zsstychy.pl

15.11.2011            CPCD - Szkolny Konkurs Recytatorski „Wiersze Wisławy Szymborskiej” dla gimnazjalistów, zorganizowany przez bibliotekę szkoln± – eliminacje do konkursu rejonowego.

I miejsce – Anna Bojdoł IC

II miejsce – Kinga Bomba IA

III miejsce - Paulina Pasternak IC

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

16.11.2011            Miejski Konkurs plastyczny pt. „Kwiaty pastel± malowane” zorganizowany przez Klub „Zuzanna” w Tychach.

W kategorii uczniów klas gimnazjalnych:

III miejsce Katarzyna Nowakowska IIIC

W kategorii uczniów klas 4-6 szkół podstawowych:

II miejsce Emilia Skrzypek 5b

wyróżnienie Natalia Ciesielska 4a i  Aleksandra Podwika 6c

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

17.11.2011Udział klasy 6d SSP w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi±żki w ramach współpracy z MBP fili± nr 7 w Tychach, które odbyło się w naszej bibliotece szkolnej. Rozmowa na temat ksi±żki Ewy Nowak „Cztery łzy”.

zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

 17.11.2011Udział klasy 3D SG w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi±żki w ramach współpracy z MBP fili± nr 7, które odbyło się w naszej bibliotece szkolnej. Rozmowa na temat ksi±żki Ewy Nowak „Bardzo biała wrona”.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

24.11.2011CPCD - Cykl „Spotkanie z poezj± i muzyk±”; Rejonowy Konkurs Recytatorski „Wiersze Wisławy Szymborskiej” dla klas gimnazjalnych zorganizowany przez bibliotekę ZSS.

I miejsce Marta Marcak z Gimnazjum 2 w Tychach i Martyna Kasprzyk z Gimnazjum 11 w Tychach

II miejsce Weronika Janosz z Gimnazjum w Bojszowach

III  miejsce Magdalena Sikora z Gimnazjum 1 w Lędzinach

wyróżnienia Wojciech Głomb z Gimnazjum 3 w Tychach i Hanna Bromboszcz z Gimnazjum 2 w Tychach

 www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

25.11.2011Uroczyste rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego „Wiersze Wisławy Szymborskiej”.

I miejsce – Patrycja Danielak IA, Aleksandra Gil IIID

II miejsce – Marta W±cirz IA

 III miejsce – Kinga Betleja IC

wyróżnienia -  Paulina Goldzik IIIC i Daria Ryńca IIIC.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

25.11.2011 – 03.01.2012  Pokonkursowa wystaw prac plastycznych  i poza konkursowych prac Katarzyny Nowakowskiej w bibliotece szkolnej pt. „Wiersze Wisławy Szymborskiej”.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

28.11.2011            Miejski konkurs plastyczno-literacki pt. „Mój przyjaciel mi¶ odkrywa Australię” zorganizowany przez Szkołę Podstawow± nr 40 w Tychach dla uczniów klas 2-4 szkół podstawowych. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Laureaci:

I miejsce Mirosław Franczak 2a

                        II miejsce Natalia szust 2c

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

29.11.2011            CPCD - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas drugich SSP opowiadania z ksi±żki „¦wietnie sobie poradziłe¶” Annelies Schwarz czytał Krzysztof Majkowski – hokeista GKS Tychy.
(24kB) (30kB) (24kB) (21kB)

 

30.11.2011            CPCD - Andrzejki w bibliotece – spotkania czytelnicze poł±czone z wróżbami dla klas 3 SSP.
(26kB) (22kB) (23kB) (25kB)

 

05 i 09.12.2011 CPCD - Adwentowe czytanie w MBP Tychy. Uczniowie klas 1a i 1b SSP uczestniczyli w spotkaniu z ojcem Emilem Pacławskim – proboszczem parafii ¦w. Franciszka i ¦w. Klary w Tychach, który czytał ksi±żkę „Pamiętnik papieskiego anioła" Pawła Juchniewicza. Pierwszaki ¶piewały ojcu Emilowi piosenki i podarowały laurkę. Uczniowie klas 3a i 3c również uczestniczyli w Adwentowym Czytaniu, lecz ze względu na chorobę proboszcza z parafii ¦w. Rodziny czytała dla nich kierownik filii pani Gabriela Ferdyn.
(46kB) (42kB)

 

05.12.2011            Miejski konkurs plastyczny pt. „Cudaki, potwory i inne jesienne stwory” zorganizowany przez Klub „Olimpia” w Tychach dla uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Laureaci:

w kategorii 7-9 lat:

nagroda Rozalia Guziołek 3b

w kategorii 10-12 lat:

nagroda Julia Wysocka 5b

wyróżnienie Oliwia Froń 6d

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

07.12.2011            Sprzedaż ksi±żek podczas kiermaszu przed Bożym Narodzeniem.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

08.12.2011CPCD – Uczniowie wszystkich klas 1-3 SSP uczestniczyli w przedstawieniu mikołajkowym pt. „Mikołaj – grudniowy go¶ć”, przygotowanym przez bibliotekarkę i uczennice z klasy 5b (Karolina Bry¶, Natalia Długajczyk, Aleksandra Galicka, Paulina Tokarz, Julia Wysocka) należ±ce do koła bibliotecznego. Uczniowie zobaczyli m.in. przedstawienie kukiełkowe na podstawie ksi±zki „Prezent dla ¦w. Mikołaja” autorstwa Ewy Stüdmiller. Wspólnie ¶piewano piosenki mikołajkowe, było wiele wierszy i informacji o Mikołaju. Zimow± piosenkę zagrała na flecie Zuzanna Czerwińska z kl. 5b.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

08.12.2011  Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego-literackiego „Mikołaj – grudniowy go¶ć” . Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 2 i 3 SSP. Należało wykonać mikołajkow± pracę plastyczn± i napisać krótkie życzenia / pozdrowienia dla ¦w. Mikołaja. W konkursie oceniano 16 prac. Wyróżniono prace 9 uczniów: Natalia ¦leziona 2a, Zuzanna Krakowiak 2a, Mirosław Franczak 2a, Zuzanna Wiaderek 2a, Oliwia Habrajska 2a, Wiktoria Ko¶cielny 2b, Sergiusz Stolecki 2b, Natalia Kapłon 2b, Sebastian Pażdziorek 3c – te osoby otrzymały upominki. Prace były prezentowane podczas spotkań mikołajkowych, a następnie w bibliotece szkolnej.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

16.12.2011            CPCD – Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas trzecich SSP opowiadania z ksi±żki Elizabeth Zoller „Teraz twoja kolej”, czytał Michał Kojdecki – piłkarz GKS Tychy.

 www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

12.2011     Wystaw prac plastycznych uczniów SSP „Wiersze Doroty Gellner” w Galerii Sztuki Dziecięcej w PBW Tychy.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

12.2011     Wystaw w bibliotece szkolnej prac plastycznych uczniów ZSS wykonanych w poprzednich latach pt. „Hu, hu , ha, nasza zima zła”.

 www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

01.2012     Wystaw prac plastycznych uczniów SSP „Wiersze Wisławy Szymborskiej” w Galerii Sztuki Dziecięcej w PBW Tychy.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

16.01.2012            CPCD - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas pierwszych SSP opowiadania z ksi±żki Sabine Kalwitzki „Na pewno ci się uda!”, czytał Jakub Wanacki – hokeista GKS Tychy.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

21.02.2012            CPCD - Uroczysto¶ci pasowania uczniów klas 1 SSP na czytelników. Występ koła bibliotecznego przygotowany przez bibliotekarkę i uczennice z klasy 5b (Karolina Bry¶, Natalia Długajczyk, Sylwia Sejdak, Paulina Tokarz) – wiersze, piosenki, czytanie, regulamin biblioteki, następnie uroczysta przysięga i pierwsze wypożyczenie ksi±żek

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

24.02.2012            CPCD - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas drugich SSP opowiadanie pt. „Franklin i kask rowerowy”, czytał Michał Markowicz – koszykarz GKS Tychy.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 02.03.2012 Miejski konkurs plastyczny pt. „Zima w moich oczach”” zorganizowany przez Klub „Olimpia” w Tychach dla uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Laureaci:

w kategorii 10-12 lat:

nagroda Emilia Skrzypek 5a

ui

 u7

05 - 16.03.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie- odbyło się 11 spotkań w bibliotece szkolnej pod hasłem „Bajka uczy i leczy”, podczas których uczniom wszystkich klas gimnazjalnych bibliotekarka Lidia Franczak i katechetka Anna Wajner-Mazgaj czytały opowiadania z ksi±żki Marii Molickiej „Bajki terapeutyczne dla dzieci”. Ogłoszono konkurs na napisanie bajki terapeutycznej.

 i

i8

14.03.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas trzecich SSP opowiadania z ksi±żki Małgorzaty strzałkowskiej pt. „Plaster czarownicy”, czytali Michał Sowa i Martin Przygodzki – hokei¶ci GKS Tychy.

 j

u

26-27.03.2012 Udział bibliotekarki Lidii Franczak w uroczystym X Finale kampanii Cał± Polska czyta dzieciom w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Odbiór Superstatuetki w Bibliotece Narodowej  - nagroda w konkursie na najlepiej przeprowadzon± kampanię społeczn± "Cała Polska czyta dzieciom" za rok 2010/2011.

ik

ooo

 

17-20.04.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - 9 spotkań pod hasłem „Wierszowane sposoby na różne choroby”, podczas których uczniom wszystkich klas 1-3 SSP czytano wiersze z ksi±żki Anny Nikity „Różne sposoby na wredne choroby”. Omawianie zagadnień prozdrowotnych. Ogłoszenie konkursu recytatorskiego na podstawie czytanych wierszy.

 pp

pp

 17.04-15.05.2012  CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - 11 spotkań pod hasłem „Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono”, podczas których uczniom wszystkich klas gimnazjalnych czytano opowiadania z ksi±żki „Biblioterapia w praktyce” pod red. Eweliny J. Koniecznej. Każde z opowiadań podzielone jest na kilka czę¶ci. Po przeczytaniu każdej z nich uczniowie odpowiadali na pytania  dotycz±ce ich tre¶ci.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

17.04.2012 Udział klasy 4d SSP w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi±żki w ramach współpracy z MBP fili± nr 7. Rozmowa na temat ksi±żki Józefa Ratajczaka „Cze¶ć tato”.

www.zsstychy.pl

 

 18.04.2012 Udział klasy 5b SSP w spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Ksi±żki w ramach współpracy z MBP fili± nr 7. Rozmowa na temat ksi±żki Clare Compton „Cukiernia pod pierożkiem”.

www.zsstychy.pl

 

23.04.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas pierwszych SSP opowiadanie pt. „Franklin mówi przepraszam” czytał Mateusz Kupczak – piłkarz GKS Tychy.

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

 

 27.04.2012 Miejski konkurs plastyczny pt. „Wszystkie barwy wiosny”” zorganizowany przez Klub „Olimpia” w Tychach dla uczniów klas 1 - 6 szkół podstawowych. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

Laureaci:

w kategorii 7-9 lat:

nagroda Anna Bu¶ 2c

www.zsstychy.pl

www.zsstychy.pl

07.05.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas trzecich SSP opowiadanie z ksi±żki Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Czary mary” czytał Tomasz Bzdyra -  koszykarz GKS Tychy.

sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

 

09.05.2012 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursów dla klas 4-6 SSP zorganizowanych w ramach programu  ¦l±ska  Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie i CPCD.

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „Wiersz na zdrowie”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom i pokonkursowy tomik wierszy, laureaci również nagrody ksi±żkowe. Jury w składzie – p. Monika Kuta, p. Bożena Ku¶, p. Lidia Franczak - wyłoniło zwycięzców:

I miejsce - Alicja Jędrycha 4d

II miejsce - Julia Wysocka 5b

III miejsce - Aleksandra Podwika 6c

wyróżnienie - Karolina Wiaderek 5b, Martyna Nowakowska 6d.

 sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

 

Podczas spotkania rozdano również dyplomy i nagrody uczniom bior±cym udział w konkursie plastycznym „Żyjmy zdrowo”. Jury w składzie: p. Bożena Ku¶, p. Lidia Franczak i p. Barbara Z±broń wyłoniło zwycięzców konkursu:

I miejsce – Patrycja Szust 5c, Elwira Koczy 6d

II miejsce – Aleksandra Fijołek 4c

III miejsce – Zuzanna Czerwińska 5b

wyróżnienie – Klaudia leszczyńska 4a, Aleksandra Podwika 6d, Karolina Wiaderek 5b

 

sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

 

Uroczysto¶ć u¶winili gr± na fetach Zuzanna i Kacper Czerwińscy 5b.

 

sportowe gimnazjum nr 9

 

Nagrodzone wiersze przeczytały uczennice z klasy 5b należ±ce do koła bibliotecznego.

 

sportowe gimnazjum nr 9

 

W dniach od 30 kwietnia 2012 do 29 czerwca 2012 r. prace plastyczne uczniów były eksponowane w bibliotece szkolnej.

 

sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

 

 

 09.05.2012 W bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski pt. „Wierszowane sposoby na różne choroby” dla uczniów klas 1-3 SSP zorganizowany w ramach programu  ¦l±ska  Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie i CPCD.

Dwóch przedstawicieli każdej z klas recytowało wiersze o tre¶ciach prozdrowotnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom laureaci nagrody.. Recytuj±cych oceniało jury w składzie : p. Danuta Wosz,  p. Bożena Kus,  p. Ewa Gawronowska-Brania. Wyłoniono zwycięzców:

Laureaci:

I  miejsce – Oskar Oczadły 2c

II  miejsce – Norbert G±sior 1c, Mirosław Franczak 2a

III miejsce – Marcel Kacprzykowski 3c, Igor Grzywnowicz 3a

wyróżnienia – Natalia Krakowska 3c, Nikola zady lak 2a, Magdalena Górska 3a

 

sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

 

Dla uczestników konkursu zagrał Mirek Franczak

 

sportowe gimnazjum nr 9

 

 

10.05.2012 Udział uczniów ZSS w miejskim Konkursie "O pozłacane pióro" VII edycja pt. „Wychowawca czarodziej" zorganizowanym przez MBP Filię nr 7 w Tychach. W¶ród uczniów klas gimnazjalnych: II miejsce – Natalia Marońska IIID.  W¶ród uczniów klas 4-6 szkół podstawowych II miejsce – Magdalena Jarosz 5a.

 sportowe gimnazjum nr 9

 

Program artystyczny u¶wietniaj±cy rozstrzygnięcie konkursu przygotowały uczennice z klasy 5b (Julia Wysocka, Paulina Tokarz, Karolina Bry¶, , Aleksandra Galicka, Natalia Długajczyk), na gitarze zagrał również Mirosław Franczak z klasy 2a SSP.

 

sportowe gimnazjum nr 9

sportowe gimnazjum nr 9

 

Pięknym uzupełnieniem spotkania była również wystawa prac plastycznych uczniów ZSS pt. „Wychowawca czarodziej”.

 

zsportowe gimnazjum nr 9

 24.05.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - Spotkanie z cyklu „Czytanie na zdrowie”. Dla uczniów klas drugich SSP fragmenty z ksi±żki Barbary Gawryluk „Dżok. Legenda o psiej wierno¶ci” czytali Daniel Sobas i Mateusz Wawoczny -  piłkarze GKS Tychy.

 zsstychy.plzsstychy.pl

 

 24.05.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Bajka uczy i leczy” dla uczniów klas 1-3 gimnazjum. Po spotkaniach czytelniczych pod hasłem „Bajka uczy i leczy” ogłoszono konkurs na napisanie bajki terapeutycznej. W konkursie wzięło udział 16 gimnazjalistek. Jury wyłoniło zwycięzców :

I miejsce - Katarzyna Hryniewiecka za bajkę „Warto poczekać”

II miejsce – zespół z klasy IIA:  Ewelina Ciesielska, Aleksandra Misik, Julia Turowska

za bajkę „Kraina Tęczolandii”

III miejsce zespół z klasy IA - Marta Buła, Dominika Kopczyk, Julia Zastryżna, Kinga Bomba

za bajkę „Poznajmy się”

 zsstychy.plsportowe gimnazjum nr 9 w tychach

 

 29.05.2012 Udział uczennic Aleksandry Bulskiej 6a i Pauliny Tokarz 5b w Konkursie Poezji Humorystycznej w SP 18 w Tychach.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACHZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W TYCHACH

  

 1-6.06.2012 CPCD i ¦l±ska Sieć Szkół Promuj±cych Zdrowie - XI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w ZSS. Udział wzięło większo¶ć klas szkoły podstawowej. Dla uczniów czytały osoby zwi±zane ze służba zdrowia, a jednocze¶nie w my¶l hasła „Czytanie ł±czy pokolenia” osoby zwi±zane z nasz± szkoł± – byli absolwenci, rodzice uczniów, rodzice nauczycieli, czy osoby współpracuj±ce ze szkoł±:

-        p. Marcin Mróz – lekarz, ojciec ucznia naszej szkoły – „Magiczne drzewo” Andrzej Maleszka

-        p. Janina Wojtala – emerytowana pielęgniarka – mama nauczycielki angielskiego p. Ewy Godzik – „Plaster czarownicy” Małgorzata Strzałkowska

-        p. Piotr Iwanek – student medycyny, absolwent naszej szkoły – „Kosmiczna awantura” Marcin Pałasz

-        p. Bożena Ł±cka – lekarz, mama ucznia naszej szkoły - „Heca nie z tej ziemi” Marcin Pałasz

-        p. Marcin Marcak, Jacek Krakus – ratownicy pracuj±cy w naszej szkole, WOPR - „Heca nie z tej ziemi” Marcin Pałasz

-        p. Gabriela Kurzyca – pielęgniarka, położna, kilkakrotnie uczestniczyła w zielonych szkołach naszych uczniów – „Pompon w krainie Fisiów” Joanna Olech

 

ZSS TYCHYZSS TYCHYZSS TYCHYZSS TYCHY

ZSS TYCHY

ZSS TYCHY

20.06.2012      Międzyszkolny Konkurs plastyczny Żaglowce marzeń” zorganizowanym przez ZS STO im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Tychach.

W kategorii wiekowej 1-3 szkół podstawowych: wyróżnienia Natalia Szust 2c  i Anna Bu¶ 2c

W kategorii wiekowej 4-6 szkół podstawowych: wyróżnienie Nikola Zubrzycka 4a

W kategorii wiekowej gimnazjum: I nagroda – Katarzyna Nowakowska IIIC, II nagroda Karolina Pinkawa IIA

zsstychy.plzsstychy.pl

11.10.2012 |Admin |