ZAJĘCIA NABOROWE DO KLAS SPORTOWYCH na rok szkolny 2016/2017

ZAPRASZAMY
siatkówka dziewcząt
koszykówka chłopców
pływanie dziewcząt/chłopców

.

ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

galeria

Translator

Technologia Przetłumacz